Klachten

We nemen alle klachten serieus en geven je zo snel mogelijk een reactie, uiterlijk binnen 15 werkdagen. We laten het weten als de afhandeling van je klacht langer gaat duren.

Klachtenprocedure:

  • na ontvangst van je klacht sturen we de ontvangstbevestiging
  • de verantwoordelijke afdeling of medewerker neemt je klacht in behandeling
  • je ontvangt uiterlijk binnen 15 dagen antwoord op je ingediende klacht

Je kunt ook een klacht indienen bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Dit bureau houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien je deze eerder bij de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker hebt ingediend.

Ook is het mogelijk contact op te nemen met onze externe vertrouwenspersoon. Bij haar kunt u terecht over klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Maar ook voor vermeende integriteitsschendingen zoals fraude of diefstal. Ook voor mensen buiten de organisatie is zij aanspreekpunt en meldpunt voor zowel ongewenste omgangsvormen als integriteitskwesties. Alles wat besproken wordt, blijft uiteraard vertrouwelijk. Vertrouwenspersoon: Mevr. A van Eembergen, telefoonnummer: 06 29 48 62 15.

Om je klacht in te dienen kan je gebruik maken van onderstaand klachtenformulier of een brief sturen naar de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker.

Astrid van Eembergen

Geen klacht, maar een suggestie?

Maak dan gebruik van ons contactformulier.


Stichting Overleven met Alvleesklierkanker

Bargelaan 200
2333 CW Leiden
071-7601620
info@supportcasper.nl

IBAN: NL82INGB0000042000
KvK: 64583325
ANBI: 855730109