OVIT consortium

In 2012 is OVIT (Oncolytische Viro Immuno Therapie) opgericht, een multidisciplinair consortium van wetenschappers en artsen van verschillende universiteiten (Erasmus MC, LUMC, Amsterdam UMC, UMC Utrecht) en onderzoekscentra zoals Sanquin op het gebied van oncologie, virologie, tumor biologie en immunologie met als doel kennis en expertise deling op het gebied van oncolytische virussen.

De focus van OVIT ligt bij alvleesklierkanker en andere moeilijk behandelbare agressieve kankersoorten zoals prostaatkanker en glioblastoma. Binnen OVIT wordt expertise gedeeld op het gebied van virologie, tumorimmunologie en klinische implementatie van behandelingsopties. Het OVIT heeft als missie het bevorderen van interdisciplinair onderzoek dat nodig is voor een succesvolle ontwikkeling en klinische implementatie van viro-immunotherapie bij verschillende soorten kanker.

Op dit moment zijn er binnen OVIT drie verschillende typen oncolytische virussen in ontwikkeling voor dit doel. Deze zijn gebaseerd op: reovirus, Newcastle disease virus en adenovirus. Het laboratoriumonderzoek is er nu op gericht om de effectiviteit van viro-immunotherapie verder te verbeteren en er zijn aanwijzingen dat een meer gepersonaliseerde aanpak deze sterk zou kunnen verhogen. Oftewel, de keuze van het type virus kan zeer bepalend zijn voor de uitkomst van de therapie voor de individuele patiënt.

Binnen het OVIT consortium ontvangen verschillende onderzoekers beurzen voor hun onderzoek naar viro-immunotherapie, daarnaast levert Support Casper een aanzienlijke bijdrage aan de verschillende onderzoeken binnen OVIT.