Alvleesklier 3D Organoids: Een onderzoeksmodel naar de interactie tussen tumor- en immuuncellen in alvleesklierkankerpatiënten

Projectleider: Prof. dr. Casper van Eijck
Onderzoeker: Dr. Aida Farshadi, PhD
Instituut en afdeling: Erasmus MC, afdeling pathologie
Duur: 4 jaar
Aanvang onderzoek: 01/01/2019


"Afweercellen kunnen de strijd aangaan met kankercellen. Om het lichaam hierbij te helpen zijn verschillende kansrijke immunotherapieën ontwikkeld. Deze immunotherapieën falen vooralsnog voor alvleesklierkanker. Om de onderliggende oorzaken van het falen van immuuntherapie voor alvleesklierkanker te kunnen onderzoeken is voor dit onderzoek een driedimensionaal celkweek model ontwikkeld: een organoїd. Een organoїd is een kleine, vereenvoudigde versie van een orgaan ontwikkeld in een laboratorium, bestaande uit cellen die in 3D groeien. Deze organoiden vertonen gelijkenis met hun oorspronkelijke orgaan en kunnen daarom goed als model gebruikt worden.

In dit onderzoek worden organoїden van alvleesklierkankercellen samengebracht in co-cultuur met de immuuncellen uit het bloed van de patiënten die geopereerd zijn aan alvleesklierkanker. Zo kunnen de onderzoekers de groei en de interactie tussen de kankercellen en de immuuncellen live monitoren met behulp van microscopie en kleuringen. In het afgelopen jaar zijn al 50 tumor weefsels verzameld. Een brede verzameling van tumor organoїden zijn in kweek gebracht, afkomstig van alvleesklierkankerweefsel van zowel patiënten die niet behandeld zijn voor de operatie, als van patiënten die voor de operatie chemotherapie of bestraling hebben ondergaan. De onderzoekers bestuderen in dit model ook het effect van de chemotherapie en bestraling op de kankercellen en hoe het komt dat sommige kankercellen deze behandeling overleven.

Met de organoїden in combinatie met de immuun cellen hopen de onderzoekers de oorzaken van het falen van het immuunsysteem in patiënten met alvleesklierkanker te achterhalen om de immuuntherapie behandelmogelijkheden te verbeteren."

Meer studies