Immuun profiel in bloed van alvleesklierkankerpatiënten

Projectleider: Dr. Cor Lamers, Prof. dr. Casper van Eijck, prof. dr. Reno Debets
Onderzoeker: Astrid Oostvogels
Instituut en afdeling: Erasmus MC, Afdeling Interne Oncologie, TIP Lab en afdeling heelkunde
Duur: 2 jaar en 3 maanden
Aanvang onderzoek: 15/01/2017


Immuunprofiel "Van verschillende soorten tumoren is bekend dat aantallen en kenmerken van witte bloedcellensturing kan geven aan het kiezen van betere behandelingen, zoals nieuwe vormen van immuuntherapie. In dit onderzoek willen we weten of de aantallen en kenmerken van de witte bloedcellen in het bloed, het zogenaamde immuun profiel, bij patiënten met alvleesklierkanker anders is dan bij gezonde personen, en wat het effect is van het ziektestadium en de behandeling van patiënten op hun immuun profiel.

Bloed wordt afgenomen bij patiënten voorafgaand en gedurende het behandeltraject. Met behulp van multiplex flow cytometrie wordt hierin het immuun profiel bepaald. Met deze techniek kunnen we exacte aantallen van 18 immuuncel populaties, en ook de frequenties van immuuncellen analyseren voor meer dan 300 combinaties aan kenmerken. In 2019 waren er 173 patiënten geïncludeerd met verschillende ziektestadia waarvan ruim 600 bloedsamples zijn verzameld.

Op basis van voorlopige resultaten is de intentie om in de toekomst de behandeling van alvleesklierkanker beter te sturen aan de hand van het immuun profiel van patiënten. Het doel is gerichter te kunnen kiezen wanneer behandelingen gestart en gestopt worden, en/of gecombineerd kunnen worden met immuun therapieën. De uitkomsten van de analyses worden momenteel opgeschreven in wetenschappelijke manuscripten."

Meer studies