Onderzoek naar moleculaire mechanismes die een rol spelen bij lange overleving van alvleesklierkanker patiënten

Projectleider: Dr. Dana Mustafa, Prof. dr. Casper van Eijck
Onderzoeker: Drs. Hosein Aziz, PhD student (parttime)
Instituut en afdeling: Erasmus MC, afdeling pathologie TIP Lab
Duur: 3 jaar
Aanvang onderzoek: 01/01/2019


"Patiënten met alvleesklierkanker die geopereerd zijn aan hun tumor hebben een zeer wisselende overlevingsduur. Dit is bijvoorbeeld sterk afhankelijk het stadium (bijvoorbeeld lokale uitbereiding van de tumor en of er lymfkliermetastasen zijn) waarin de kanker zich bevindt. Dit onderzoekt probeert te achterhalen wat de verschillen zijn tussen patiënten die lang overleven en diegene die kort overleven na een operatie. Tot op heden hebben we laten zien dat de staat van het immuunsysteem verschillend is tussen patiënten die langer leven in vergelijking met patiënten die na de operatie kort leven.

Om de mechanismen die een rol spelen bij langere overleving te onderzoeken worden stukjes tumorweefsel van zowel patiënten die lang overleefden als patiënten die kort overleefden na hun operatie verzameld. Uit deze weefsels halen de onderzoekers genetisch materiaal wat onderzocht wordt met behulp van de NanoString technologie. Vervolgens worden de genetische gegevens van de twee groepen vergeleken om te kijken waar de verschillen zitten binnen het genetisch materiaal en wordt de exacte functie van dit genetisch materiaal bepaald. Gevonden verschillen worden vervolgens gevalideerd.

Met dit onderzoek wordt gezocht naar aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen. Hierdoor zouden toekomstige patiënten beter behandeld kunnen worden waardoor hun overleving langer wordt."

Meer studies