Stichting Overleven met Alvleesklierkanker (OAK)

De Stichting Overleven met Alvleesklierkanker (hierna: de Stichting) is in het najaar van 2015 opgericht met als doel de bewustwording van deze ernstige vorm van kanker te vergroten en geld in te zamelen voor innovatief onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor alvleesklierkanker. We bezitten de ANBI-status en zijn sinds mei 2016 door het CBF erkend als goed doel. Alles over de doelstelling en de manier waarop we opereren is te lezen op onze verantwoordingspagina.

De Stichting is een zelfstandige stichting met één bezoldigde directeur en een tweetal parttime medewerkers, een Raad van Toezicht, een Wetenschappelijke Advies Raad voor het toekennen van gelden en tientallen vrijwilligers.

De Stichting financiert onderzoek naar immunotherapie en virotherapie dat op een innovatieve manier probeert alvleesklierkanker effectief te behandelen. Eén van die initiatieven wordt geleid door Prof. dr. Casper van Eijck, chirurg en hoogleraar alvleesklierkanker aan het Erasmus MC. Hij zag in de afgelopen jaren geen substantieel ander onderzoek en geen verbetering voor de patiënten. Het werd tijd, zoals Casper dat zelf zegt “om buiten de gebaande paden te gaan”. Van Eijck stelde hiervoor een multidisciplinair team samen met onder andere virologen, moleculair biologen en neurochirurgen vanuit het Erasmus MC, het Leids Universitair Medisch Centrum, UMC Utrecht en Amsterdam UMC. Dit team werkt aan methoden, waarbij niet langer de ziekte centraal wordt gesteld, maar de kracht van de patiënt en zijn vermogen om het eigen lichaam in te zetten tegen de kwaadaardige tumor.

Een vriendengroep van een overleden patiënte startte voor hem en zijn team in november 2015 de campagne Support Casper; een campagne om viro­immunotherapie mogelijk te maken. In 2016 is deze campagne ondergebracht in de Stichting. Onder de naam Support Casper werkt sindsdien een klein, maar ontzettend bevlogen team aan de verwezenlijking van een droom: een halt toeroepen aan de verwoestende werking van alvleesklierkanker.

Organisatie Wie is betrokken bij de organisatie? Kom alles te weten over de onderzoekers, de medewerkers, de Raad van Toezicht, de Wetenschappenlijke Advies Raad, de sponsoren, partners en ambassadeurs en last but zeker not least onze vrijwilligers.

Organisatie

Missie en visie Onze ambitie is om in 2030 effectieve en betaalbare medicijnen te kunnen produceren voor alvleesklierkankerpatiënten, waardoor zij langer in leven blijven en zich minder ziek voelen. Kom alles te weten over de missie, visie en onze doelstellingen.

Missie en Visie

Verantwoording We streven naar absolute transparantie. Iedereen die bij Support Casper betrokken is heeft het recht om te weten wat onze doelstellingen zijn, hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit en wat er gebeurt met de opbrengsten uit donaties en publieksactiviteiten.

Verantwoording