Missie en visie

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker streeft naar absolute transparantie. Iedereen die betrokken is bij de zoektocht naar innovatieve en effectieve behandel methoden voor patiënten met alvleesklierkanker heeft het recht om te weten wat onze doelstellingen zijn, hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit en wat er precies gebeurt met de opbrengsten uit donaties en publieksactiviteiten.

Onze missie

Het verbeteren van de overlevingskans van patiënten met alvleesklierkanker, de tweede meest dodelijke vorm van kanker in ons land. Hierbij hopen we zowel de duur als de kwaliteit van leven van patiënten te kunnen verbeteren.

Onze visie

  • Wij financieren wetenschappelijk (klinisch) onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve en effectieve behandelmethoden van alvleesklierkanker, zoals het onderzoek naar verschillende oncolytische virussen in combinatie met immunotherapie.
  • Wij zorgen voor een grotere bewustwording voor deze ernstige vorm van kanker door mensen te informeren, hier in de media aandacht voor te vragen en publieksactiviteiten te organiseren.
  • Wij stimuleren de omgeving van patiënten en/of nabestaanden om acties voor ons te organiseren en ondersteunen hen daarbij zo goed mogelijk.
  • We streven ernaar dat we in alles wat we doen professioneel te werk gaan, zowel in fondsenwerving en communicatie alsook in het afleggen van verantwoording aan de gulle donateurs. Mensen die onze idealen delen (vrijwilligers, donateurs, sympathisanten) en hier door middel van hun tijd en geld aan bijdragen zijn immers de voorwaarde van ons bestaansrecht.
  • Wij zijn transparant. Kostenbewust, aanspreekbaar op onze beloften en eerlijk over wat we hebben bereikt en wat niet is gelukt en leggen daar verantwoording over af.

Doelstellingen

  • 1. Het financieren van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve behandelmethoden van alvleesklierkanker
  • 2. Het werven van financiële middelen
  • 3. Het vergroten van de bewustwording van de ernst van de ziekte en de bekendheid van de Stichting

wetenschap
bewustwording
sponsor
bedrijfsvoering
professioneel

Om je de beste ervaring te geven, gebruiken wij en derde partijen technieken zoals cookies.