Het ziekbed van mijn vader was zo vreselijk kort. Toen ik hoorde over het baanbrekende onderzoek van Casper, wist ik direct dat ik hier mijn steentje aan bij wilde dragen.

- Lars Boele -

De grootste kwaliteit van Casper is dat hij menselijk met zijn patiënten omgaat.

- René van der Gijp -

Mijn vader heb ik verloren aan deze vreselijke ziekte. Ik steun Casper zodat andere mensen deze pijn bespaard kan blijven.

- Ellen Hoog -

Bekijk de video 

Nu moet het echt anders! Het lichaam ondersteunen om zelf alvleesklierkanker te verslaan: dat is volgens mij de toekomst.

- Casper van Eijck -

Ik ken Casper van mijn tijd bij Feyenoord en ben erg onder de indruk van zijn onderzoek naar innovatieve behandelmethoden tegen alvleesklierkanker

- Ronald Koeman -

Ik heb mijn man verloren in zes weken tijd omdat er geen behandeling is die werkt. Casper wil daar verandering in brengen!

- Astrid Joosten -

Bekijk de video 

Stappenplan

Het totale onderzoeksplan bestaat uit 2 delen: een preklinisch onderzoekstraject en een klinisch traject. Deels kunnen die gelijk oplopen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde financiële middelen. Hieronder zullen de onderdelen van beide trajecten toegelicht worden. Per stap wordt ook helder gemaakt wat de kosten zijn. Het is mogelijk om als bedrijf of particulier één of meer stappen te sponsoren. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn dan kunt u het beste contact met ons opnemen.

Preklinisch onderzoek

Het totale preklinische onderzoeksproject zal bestaan uit de volgende stappen:

  • Genereren van virussen met verhoogd anti-tumor potentieel d.m.v. genetische modificatie en/of bioselectie
  • Evalueren van virus effectiviteit en veiligheid
  • Bestuderen van de interactie van geselecteerde virussen met het immuunsysteem
  • Genetisch in kaart brengen van de tumor voor het personaliseren van de behandeling
  • Ontwikkelen van schaalbare productiemethoden voor geselecteerde virussen
  • Verkrijgen van goedkeuringen bij toezichthoudende autoriteiten en algemeen onderzoek management

Stap 1 & 2: Genereren en evalueren d.m.v. testen van virussen

Het is van groot belang om in deze fase van het onderzoek meerdere virussen in parallel te testen om zo enerzijds het meest geschikte virus te kunnen selecteren, en anderzijds om bij tegenvallende resultaten met een van de virussen het onderzoek te kunnen continueren. Deze strategie zal de klinische introductie van deze veel belovende nieuwe therapie versnellen. Het team zal zich gaan richten op het genereren van diverse reovirussen, Newcastle disease virussen en adenovirussen. De meest effectieve virussen zullen vervolgens verder worden getest en gaan door naar stap 3 waar hun interactie met het immuunsysteem bekeken zal worden.

Voor het uitvoeren van de eerste twee stappen is het nodig om drie onderzoekers voor een periode van vier jaar aan te stellen. Iedere onderzoeker neemt 1 van de virussoorten onder zijn hoede. De onderzoekers zullen zich vervolgens gedurende het hele project tussen de verschillende instituten bewegen waardoor kennis en expertise gedeeld wordt. De kosten voor deze onderzoekers bedragen in totaal voor vier jaar: € 615.000 Daarnaast zal het genereren van de virussen en het testen ervan uitkomen op €290.000 gedurende de vier jaar die deze 2 stappen ongeveer in beslag zullen nemen. In totaal komen deze kosten dus uit op € 905.000.

Stap 3: Bestuderen van de interactie van geselecteerde virussen met het immuunsysteem

De virussen die de beste effectiviteit hebben laten zien in de diverse tumor modellen zullen verder geëvalueerd worden voor hun interactie met het immuunsysteem. In een later stadium zal er ook gekeken worden naar de mogelijkheid om virotherapie te combineren met reeds bestaande immunotherapieën. Om deze stap uit te kunnen voeren hebben we een analist nodig gedurende 2 jaar, diverse muismodellen en materialen en immuunmodulatoren voor het uitvoeren van de experimenten. In totaal kost deze stap €405.000.

Stap 4: Genetisch in kaart brengen van de tumor voor het personaliseren van de behandeling

Niet iedere tumor en patiënt zijn hetzelfde, hierdoor kan het zo zijn dat voor patiënt A virus X werkt en voor patiënt B virus Y. Door middel van het genetisch in kaart brengen van de verschillende tumoren kunnen we bekijken of we een op maat gemaakte therapie kunnen aanbieden aan patiënten, zogenaamde personalized medicine. Hiervoor zal het DNA van verschillende tumoren van verschillende patiënten geanalyseerd worden. Hierdoor kunnen we zien welk soort tumor gevoelig is voor welk specifiek soort virus en/of immunotherapie. Voor het uitvoeren van de profiling experimenten zal een postdoctorale onderzoeker aangenomen worden gedurende 2 jaar (€130.000). De experimentele kosten bedragen €100.000 in totaal kost deze stap €230.000.

Stap 5: Ontwikkeling van schaalbare productiemethoden voor geselecteerde virussen

Virussen die gebruikt worden in patiënten moeten aan strenge eisen voldoen. Om ervoor te zorgen dat we aansluitend aan ons onderzoek kunnen beginnen met klinische onderzoeken is het nodig om tijdens het preklinisch onderzoek al aandacht te besteden aan productiemethoden.

De hoeveelheden virus die binnen het preklinisch onderzoek gebruikt worden in muizen en cellen zijn in verhouding met de hoeveelheden die voor een patiënt nodig zijn erg laag. Het is dus belangrijk dat we kijken hoe we op grotere schaal de virussen kunnen laten maken zonder dat hun effectiviteit en veiligheid beïnvloed wordt. Tijdens het project zullen we inventariseren hoe, en door wie, de ontwikkelde virussen zodanig geproduceerd kunnen worden dat zij veilig te gebruiken zijn in patiënten. Deze inventarisatie en methode ontwikkeling zal uitgevoerd worden door een postdoctoraal onderzoeker gedurende het gehele project (260.000). De cellijnen en virusbank die hiervoor opgebouwd moeten worden kosten samen €50.000. In totaal kost deze stap dus €310.000.

Stap 6: Verkrijgen van goedkeuringen bij toezichthoudende autoriteiten en algemeen onderzoekmanagement

De coördinatie van het onderzoek en het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen zal gedaan worden door een ervaren klinisch project manager op postdoctoraal niveau gedurende de looptijd van het gehele onderzoeksproject. De kosten hiervoor zijn €348.000.

De totale kosten voor het preklinische onderzoek komen hiermee op €2.198.000.

Klinisch onderzoek

Naast het preklinisch onderzoek naar een innovatieve behandeling van alvleesklierkanker vinden wij het belangrijk dat we ook nu iets kunnen betekenen voor patiënten met deze ziekte. Daarom willen we naast het preklinisch onderzoek ook alvast 2 kleine klinische projecten opstarten. Deze twee projecten worden hieronder kort beschreven

Immuun monitoring bij patiënten met alvleesklierkanker

Tijdens dit onderzoek zal het fenotype van immuun cellen, met nadruk op T lymfocyten en hun subsets, in bloed en tumorweefsel van patiënten met alvleesklierkanker worden vastgesteld, en zal dit fenotype vervolgd worden gedurende standaard behandelingen. Deze immuun profielen zijn opgezet aan de hand van de meest recente tumor immunologische inzichten, en bevatten markers voor vele celtypen, hun subsets en activatie-stadia.

Door het volgen van de veranderingen in de immuun profielen gedurende het behandeltraject van de patiënt zullen wij kunnen vaststellen waar problemen in de immuun reactie tijdens de behandeling plaatsvinden en kunnen wij, waar mogelijk, deze problemen in de toekomst aanpakken door het bijstellen of aanvullen van de standaardbehandeling.

Voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn een arts-onderzoeker en een analist nodig gedurende 3 jaar. De kosten hiervoor bedragen €345.000. De bepaling van ongeveer 800 samples kost €95.000. In totaal kost dit onderzoek €440.000.

Dendritische cel immunotherapie bij patiënten met alvleesklierkanker

Dendritische celtherapie is een vorm van immunotherapie, waarbij de afweercellen van het lichaam gestimuleerd worden om afweerstoffen te maken tegen bepaalde kanker cellen met als doel deze op te ruimen. De term dendritische cellen is bedacht vanwege het uiterlijk van de cellen, die met hun vele uitlopers een boomachtig uiterlijk hebben. Deze therapie lijkt dus op het principe van een reguliere inenting met het verschil dat het activeren van de dendritische cellen gebeurt buiten het lichaam. Als de dendritische cellen eenmaal geactiveerd zijn, dan activeren zij op hun beurt bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten). Dit zijn de cellen die kankercellen kunnen aanvallen en doden.Na afnemen van bloed worden de cellen buiten het lichaam gekweekt en “opgeleid”. Daarna worden zij weer in het lichaam gebracht zodat ze de tumor kunnen aanvallen. De onderzoeker en analist van het immuun monitoring project zullen ook op dit project werkzaam zijn. Het isoleren en opkweken van de dendritische cellen voor 20 patiënten kost €360.000.

De totale kosten voor het klinische onderzoek komen hiermee op €800.000.

Samenvattend is voor het opstarten van dit innovatieve onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker met behulp van viro-immunotherapie een bedrag nodig van €2.998.000.

Doneer nu