Ik ken Casper van mijn tijd bij Feyenoord en ben erg onder de indruk van zijn onderzoek naar innovatieve behandelmethoden tegen alvleesklierkanker

- Ronald Koeman -

Ik heb mijn man verloren in zes weken tijd omdat er geen behandeling is die werkt. Casper wil daar verandering in brengen!

- Astrid Joosten -

Bekijk de video 

Het ziekbed van mijn vader was zo vreselijk kort. Toen ik hoorde over het baanbrekende onderzoek van Casper, wist ik direct dat ik hier mijn steentje aan bij wilde dragen.

- Lars Boele -

De grootste kwaliteit van Casper is dat hij menselijk met zijn patiënten omgaat.

- René van der Gijp -

Nu moet het echt anders! Het lichaam ondersteunen om zelf alvleesklierkanker te verslaan: dat is volgens mij de toekomst.

- Casper van Eijck -

Mijn vader heb ik verloren aan deze vreselijke ziekte. Ik steun Casper zodat andere mensen deze pijn bespaard kan blijven.

- Ellen Hoog -

Bekijk de video 

Stichting

De Stichting Overleven met Alvleesklierkanker (OAK) bestaat sinds het najaar van 2015 en kent zes bestuursleden die tenminste 4x per jaar bij elkaar komen. Bij de oprichting gold nog een andere naam (de Stichting IOU). De huidige naam is ontstaan omdat we belang hechten aan een naam die meteen helder maakt waar we voor staan en die meer recht doet aan de doelstelling van de Stichting. Voor de toekenning van aanvragen voor financiering van vernieuwend onderzoek wordt door het Stichtingsbestuur standaard advies gevraagd aan onze Wetenschappelijke Adviesraad. We bezitten de ANBI-status en zijn sinds mei 2016 door het CBF erkend als goed doel. Alles over de doelstelling en de manier waarop we opereren kunt u lezen op onze verantwoordingspagina.


Bestuur


Robert den Brave - Voorzitter en oprichter van de Stichting

Ik huldig het principe: "don’t take no for an answer" en dat is ook de motivatie geweest om deze Stichting op te richten. Mijn vrouw is op 56-jarige leeftijd overleden en mijn kinderen en ik stonden machteloos. Dat moet en kan anders voor toekomstige patiënten.


Marie José Blondeau - Secretaris

Alvleesklierkanker is een sluipmoordenaar. De diagnose komt als een mokerslag en daarna heb je geen tijd van leven meer. Graag wil ik daarom mijn steentje bijdragen om deze vorm van kanker tot een behandelbare aandoening te maken.


Rein Vehmeijer - Penningmeester

Als directeur van PPP-Zorg ben ik gericht op het inzichtelijk maken van kwaliteit van leven in de zorg. Ik weet van dichtbij dat bij alvleesklierkanker overleven -in plaats van kwaliteit van leven- de 1e stap is die nog gezet moet worden. Ik werk daar graag aan mee.


Eva Kuit - Lid

Het is troostrijk om na het verlies van een goeie vriendin iets te kunnen doen voor toekomstige alvleesklierkankerpatiënten. Prachtig dat we met onze stichting artsen en onderzoekers kunnen ondersteunen die de verandering zoeken en baanbrekend durven zijn.


Stef Kranendijk - Lid

Van dichtbij en in toenemende mate heb ik dierbaren om mij heen het onderspit zien delven tegen alvleesklierkanker. Er is urgentie geboden voor het ontwikkelen van een therapie die werkt. Daar zet ik me als duurzaam en sociaal ondernemer graag voor in.


Rob Vismans - Lid

Toen mijn moeder in 1997 op een te jonge leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker overleed, realiseerde ik mij niet dat een effectieve therapie nog zo lang op zich zou laten wachten. Met onze Stichting zijn we in staat het verschil te maken.


Claudia Verhagen - Lid

Mijn moeder is overleden aan alvleesklierkanker en ik heb mij toendertijd moeten neerleggen bij een ziekteproces zonder hoop. Als onderzoeker (voorheen in de immunologie en nu in de publieke gezondheid) zet ik mij heel graag in voor de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker die innovatief onderzoek naar alvleesklierkanker mogelijk maakt.

Wetenschappelijke adviesraad


Evert Rijntjes - Voorzitter

Na een leven van 40 jaar als KNO-arts en opleider heb ik nog altijd grote interesse in medisch wetenschappelijk onderzoek. Als gepensioneerde is het fantastisch dat ik veelbelovend, experimenteel wetenschappelijk onderzoek op deze manier kan steunen.


Ada Kruisbeek - Lid

Al jaren is het grootste deel van mijn wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van de immunologische afweer tegen kanker. Het vergroot op een fantastische manier de behandelmogelijkheden. Het verheugt me om die ervaring en expertise nu ook in te kunnen zetten voor alvleesklierkanker met het geven van gevraagd - en ongevraagd- advies.


Ab Osterhaus - Lid

Osterhaus speelde een belangrijke rol bij de identificatie van het SARS-virus, dat de longziekte SARS veroorzaakt. De Wereldgezondheidsorganisatie maakte op 16 april 2003 bekend dat definitief was vastgesteld dat het om een coronavirus ging.

Raad van Toezicht


Bart van Tongeren - Voorzitter

Ik heb in mijn naaste omgeving helaas enkele goede vrienden verloren door alvleesklierkanker. Het is tijd dat er een grondig onderzoek wordt gedaan naar mogelijke behandelingen en ik ben blij dat Casper van Eijck daartoe het initiatief heeft genomen.


Celeste Wensveen - Lid

Als Oncologisch Gynaecoloog onderschrijf ik het belang van fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek met als doel de behandeling van alvleesklierkanker te verbeteren.


Sytso Boonstra - Lid

Beide ouders heb ik aan kanker verloren, mijn vader aan alvleesklierkanker. Elk initiatief om deze vreselijke ziekte beter te kunnen behandelen of zelfs te genezen geeft mij ongelooflijk veel energie. Blij dat ik als onderdeel van een fantastisch team kan terugvechten in plaats van me er bij neer te leggen.

Medewerkers


Sjoerd Zwanenburg - Directeur

Tijdens mijn loopbaan in het bedrijfsleven wilde ik altijd al graag voor een goed doel gaan werken. Met veel enthousiasme ben ik in februari 2016 aan het werk gegaan voor onze stichting en is het een extra motivatie om dit voor het werk van Casper van Eijck en zijn team te mogen doen.


Silvia Wolfert - Vrijwilligers en publieksacties coördinator

In 1998 kreeg mijn grootmoeder de diagnose “alvleesklierkanker”. Ze gaven haar nog 3 maanden. “Dat zullen we nog wel eens zien” was haar antwoord. Het werden er 14. Zij heeft gevochten voor meer tijd. Nu ga ik me inzetten zodat anderen hopelijk meer tijd krijgen.


Alice Offringa - Fondsenwerver

Alvleesklierkanker moet bestreden worden! Als er 8 mensen per dag aan deze ziekte sterven, denk ik dat de tijd is aangebroken dat we achter Casper van Eijck en zijn team gaan staan. Dat we samen het onderzoek mogelijk maken. Ik "Support Casper"... U ook?


Hella Huijsers - Secretariaat

Graag wil ik mij inzetten voor dit mooie goede doel, dat met de Support Casper campagne op zeer "eigen" wijze actie voert en aandacht vraagt voor het onderzoek van Casper van Eijck en zijn multidisciplinaire team. Deze mentaliteit van actievoeren en werken past bij mij. Samen met fijne collega's aanpakken en doorzetten om de overlevingskans van patiënten met alvleesklierkanker en andere vormen van agressieve kanker te verbeteren. Daar ga ik voor.


Evalien Timmers - Event manager

Het geeft veel energie om te werken voor een alternatieve behandelmethode tegen alvleesklierkanker. Momenteel moeten nog dagelijks mensen aanhoren dat er helaas niets voor hen kan worden gedaan. Gelukkig gaat de ontwikkeling van de viro-immuno therapie van Casper en zijn team in volle vaart. Dit alles dankzij de opbrengst van heel veel mooie initiatieven.


Claire Heerkens - Communicatie & PR

Prof. dr. Casper van Eijck durft buiten de gebaande paden te treden in zijn onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor alvleesklierkanker, de tweede meest dodelijke vorm van kanker in ons land. Zijn enorme bevlogenheid en de drive van het voltallige team artsen, onderzoekers, bestuurders en collega's werkt aanstekelijk. Graag zet ik mij in om het geloof dat het mogelijk is om de verwoestende werking van alvleesklierkanker een halt toe te roepen, goed over het voetlicht te brengen. Met altijd als doel om mensen bewust te maken van deze ernstige vorm van kanker én geld in te zamelen voor initiatieven die op baanbrekende manier proberen alvleesklierkanker te behandelen.

Vrijwilligers

En natuurlijk zouden we niets kunnen bereiken zonder onze steeds groter wordende groep vrijwilligers!

Vrijwilligers

Zoals vaker met goeie ideeën: op vrijwel hetzelfde moment bedachten twee mensen onafhankelijk van elkaar dat het tijd werd om geld in te gaan zamelen voor innovatief onderzoek naar nieuwe behandelmethoden van alvleesklierkanker.

Onze oorsprong