Nu moet het echt anders! Het lichaam ondersteunen om zelf alvleesklierkanker te verslaan: dat is volgens mij de toekomst.

- Casper van Eijck -

De grootste kwaliteit van Casper is dat hij menselijk met zijn patiënten omgaat.

- René van der Gijp -

Het ziekbed van mijn vader was zo vreselijk kort. Toen ik hoorde over het baanbrekende onderzoek van Casper, wist ik direct dat ik hier mijn steentje aan bij wilde dragen.

- Lars Boele -

Ik ken Casper van mijn tijd bij Feyenoord en ben erg onder de indruk van zijn onderzoek naar innovatieve behandelmethoden tegen alvleesklierkanker

- Ronald Koeman -

Mijn vader heb ik verloren aan deze vreselijke ziekte. Ik steun Casper zodat andere mensen deze pijn bespaard kan blijven.

- Ellen Hoog -

Bekijk de video 

Ik heb mijn man verloren in zes weken tijd omdat er geen behandeling is die werkt. Casper wil daar verandering in brengen!

- Astrid Joosten -

Bekijk de video 

Verantwoording

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker streeft naar absolute transparantie. Iedereen die betrokken is bij de zoektocht naar innovatieve en effectieve behandel methoden voor patiënten met alvleesklierkanker heeft het recht om te weten wat onze doelstellingen zijn, hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit en wat er precies gebeurt met de opbrengsten uit donaties en publieksactiviteiten.

Onze missie

Het verbeteren van de overlevingskans van patiënten met alvleesklierkanker.

Onze visie

Het ontwikkelen van innovatieve en effectieve behandel methoden, zoals het onderzoek naar verschillende oncolytische virussen in combinatie met immunotherapie, voor deze patiëntengroep in plaats van opereren, chemotherapie of bestralen.

Onze doelstellingen

  • Door het stimuleren van doelgericht multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan het vinden van innovatieve en effectieve behandelmethoden.
  • Onderzoek naar activatie van het eigen immuunsysteem van patiënten door toediening van immuun activators.
  • Het aantrekken van financiële middelen door o.a. fondsenwerving en het organiseren van activiteiten.
  • Het zo veel mogelijk maximaliseren van de beschikbare financiële middelen.
  • Het bevorderen van nationale en internationale samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.
  • Communicatie met donateurs en patiënten over de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek en de mogelijke behandelmethoden.
  • Het bieden van een communicatie platform voor patiënten, familie en hun omgeving.

Nieuwsbrieven


Download KvK Uittreksel 

Download meerjarenplan 

Download ANBI verklaring 

Download Statuten 


Download het Jaarverslag 2018 

Download het Jaarverslag 2017 

Download het Jaarverslag 2016 

Download Jaarbericht 2015 

Als Stichting willen we met onze campagne natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken. Om die reden hebben we een diverse bekende mensen benaderd met de vraag of ze supporter van Casper wilden worden.

Bekende supporters