Drs. Sai ping Lau

Drs. Sai ping LauDrs. Sai ping Lau doet sinds augustus 2017 promotieonderzoek bij de afdeling Heelkunde in het Erasmus MC o.l.v. Prof. dr. Van Eijck en Prof. dr. Aerts. Hij onderzoekt of dendritische celtherapie effectief is voor patiënten met alvleesklierkanker. Voordat het zover is, is het van belang om de veiligheid en effectiviteit van de dendritische celtherapie bij alvleesklierkanker patiënten te bestuderen. Zo moet de studie onder andere door de medisch ethische commissie goedgekeurd worden. Om de commissie ervan te overtuigen dat dendritische celtherapie alvleesklierpatiënten kan helpen moeten de nodige onderzoeksdata aangeleverd worden. Sai ping is momenteel druk in het lab met het verkrijgen van deze onderzoeksdata. Hiervoor werkt hij intensief samen met collega’s uit het LUMC. Na alle benodigde goedkeuring zullen we in 2019 van start gaan met de dendritische celtherapie: REACtiVe Trial.

Wat zijn dendritische cellen (DCs)? DCs zijn witte bloedcellen die deel uitmaken van ons immuunsysteem. Bij patiënten met kanker werkt het immuunsysteem niet meer goed. DCs zijn in staat om andere cellen van het afweersysteem aan te sturen die vervolgens kankercellen kunnen afbreken. Dendritische celtherapie is dus een vorm van immunotherapie. Bij dendritische celtherapie worden DCs van de patiënt buiten het lichaam -in het lab- vermeerderd, optimaal geactiveerd en krijgen de DCs ook stukjes tumorcellen te zien. Wanneer DCs aan de patiënt worden teruggegeven zullen ze in het lichaam killer T cellen leren welke kankercellen ze moeten aanvallen.

Over een aantal maanden wordt de goedkeuring verwacht voor het uitvoeren van de dendritische celtherapie. Dit zal gebeuren in studieverband, een zogenaamde trial. Met tien uitbehandelde patiënten die geopereerd zijn en chemotherapie hebben gehad zal de studie van start gaan. Deze patiënten worden naar verwachting gedurende twee jaar behandeld. In de toekomst kan het zijn dat er ook andere patiëntengroepen worden geselecteerd voor dit onderzoek, maar in eerste instantie beperken we ons tot deze groep van tien patiënten.

Zodra alle patiënten de volledige behandeling hebben gehad worden de eerste resultaten verwacht. Tussentijds worden er proeven gedaan en geëvalueerd, maar zal de behandelmethode van de patiënten niet worden aangepast. De resultaten na afloop geven inzicht of dendritische celtherapie goed genoeg werkt en wat de bijwerkingen zijn. Hierbij wordt nauwgezet in de gaten gehouden hoe het immuunsysteem reageert en of er gunstige veranderingen zijn voor de patiënt. Op basis van deze conclusies kan er hopelijk snel gestart worden met een grotere studie om de werkzaamheid verder te onderzoeken.

Het onderzoek van Sai ping betreft zowel translationeel onderzoek als een klinische studie, waarbij er direct gekeken kan worden of er verbetering optreedt in de patiënt met immunotherapie. Hierdoor zijn we in staat om iets te zeggen over het effect van de mogelijk nieuwe behandelmethoden.

Voor de patiënten in de trial kan ik hopelijk op korte termijn al iets betekenen. Ik wil ervoor zorgen dat ze een verlenging van leven krijgen tot verdere uitzaaiing optreedt waardoor de kwaliteit van hun leven verbetert. Ik verwacht niet dat we de gehele ziekte kunnen genezen, maar in de komende 5 à 10 jaar kunnen we veel bereiken met het hele consortium. , aldus Drs. Sai ping Lau.

Meer interviews