Privacyverklaring Stichting OAK Versie 2.0

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo snapt u precies hoe wij werken.

Identiteit Stichting OAK

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, verder aan te duiden als ‘Stichting OAK’. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64583325. Stichting OAK is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting OAK is gevestigd in Leiden en de donateursadministratie is kantoorhoudend in 3526 KL te Utrecht aan de Kanaalweg 14i, en bereikbaar via het e-mailadres info@supportcasper.nl

U dient zich ervan bewust te zijn dat Support Casper niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Doelen van verwerking persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

Stichting OAK verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Stichting OAK verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Stichting OAK:

  • om contact met u te kunnen opnemen
  • om u informatie te sturen
  • voor het aangaan en uitvoeren van donateurs-, en overige overeenkomsten
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving
  • het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Stichting OAK door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van donateurs, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Stichting OAK te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Cookiepolicy

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting OAK of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website- activiteit op te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Voor informatie lees onze Cookie policy.

Derden

Stichting OAK kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor Stichting OAK en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Stichting OAK optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Stichting OAK afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Stichting OAK.

Voor het overige verstrekt Stichting OAK alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Stichting OAK niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van relaties te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Uw rechten

U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naarinfo@supportcasper.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Houd er alstublieft rekening mee dat uw wijzigingsverzoek zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Stichting OAK kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Stichting OAK, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die Stichting OAK verstuurt.

Aanpassen/uitschrijven overige communicatie

Wij trachten rekening te houden met uw communicatieve voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Stichting OAK, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar info@supportcasper.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige activiteiten en werkprocedures van Stichting OAK. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18/11/2019.

Om je de beste ervaring te geven, gebruiken wij en derde partijen technieken zoals cookies.