Aanvragen financiering

De Stichting Overleven met Alvleesklierkanker stelt financiering beschikbaar voor onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve en effectieve behandelmethoden met verschillende oncolytische virussen en immunotherapie binnen de oncologie, met speciale aandacht voor alvleesklierkanker. De Stichting financiert ook consortia van clinici en wetenschappers op het gebied van oncolytische virussen en immunotherapie binnen de oncologie.

Beoogde aanvragers

Clinici of niet-medische wetenschappers* met een achtergrond of grote interesse op het gebied van oncolytische virussen of verschillende vormen van immunotherapie.

*Aanvragers dienen medische of niet-medische wetenschappers te zijn met een aanstelling voor minimaal de duur van het aanvraagproces plus de duur van het project bij één van de volgende Nederlandse kennisinstellingen: Nederlandse universiteiten, universitair medische centra, KNAW- en NWO-instituten en hogescholen, onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut.

Soorten onderzoeksprojecten

Financiering voor een project waarbij oncolytische virussen of verschillende vormen van immunotherapie ontwikkeld worden en/of worden toegepast teneinde meer inzicht te krijgen in de klinische, patho/fysiologische, moleculaire of immunologische kenmerken van tumoren en behandeluitkomsten. Dit inzicht heeft de potentie bij patiënten met agressieve vormen van kanker, met name alvleesklierkanker, de uitkomsten te verbeteren door middel van de ontwikkeling of verbetering van therapeutische strategieën. Toepassingen op de beoogde onderzoeksgebieden zijn bijvoorbeeld, naast andere: de combinatie van immunotherapeutica met chemotherapie of oncolytische virussen, dendritische celtherapie, ontwikkeling neoantigen vaccins, induced pluripotent stem cells (iPSCs).

Budget: max. EUR 500.000 voor 2-4 jaar. Indien dit budget wordt overschreden, dan dient een gemotiveerde toelichting van deze overschrijding te worden toegevoegd. Insteek is dat projecten het potentieel moeten hebben om, bij voldoende succes, verder gefinancierd te kunnen worden door grotere subsidieverstrekkers voor medisch onderzoek, zoals KWF, NWO en ZonMW.

Beoordeling

Alle aanvragen worden getoetst door de Wetenschappelijke Advies Raad op basis van de volgende beoordelingscriteria:

 • passend binnen de doelstellingen van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker;
 • de haalbaarheid en kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
 • de mate waarin het cv van de kandidaat past bij de onderzoeksopdracht;
 • de verhouding tussen budget en uit te voeren taken.

Voorwaarden & Financiering

Het onderzoeksvoorstel moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het formulier voor het onderzoeksvoorstel is volledig ingevuld d.w.z. alle verplichte velden zijn ingevuld en het maximaal aantal woorden is gerespecteerd;
 • uit het voorstel moet duidelijk naar voren komen dat het een onderzoek betreft waarbij meer inzicht wordt verkregen in de klinische, patho/fysiologische, moleculaire of immunologische kenmerken van tumoren en behandeluitkomsten;
 • de projectleider dient bij de start van het onderzoek, gepromoveerd te zijn en een aanstelling te hebben bij een Nederlandse organisatie die optreedt als hoofdinstituut;
 • er is minimaal 1 wetenschappelijk medewerker aangesteld voor 0.5 fte/maand gedurende de looptijd van het onderzoek;
 • het aangevraagde budget is voldoende gespecificeerd onderbouwd; de maximale financiering per onderzoeksvoorstel is € 500.000. Indien dit budget wordt overschreden, dan dient een gemotiveerde toelichting van deze overschrijding te worden toegevoegd.

Voordat u uw budgetaanvraag invult, vragen wij u de financieringsvoorwaarden met betrekking tot de in rekening gebrachte kosten door te lezen.

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker levert een financiële bijdrage aan het onderzoek en vergoedt niet het gehele onderzoek. Personele kosten dienen te worden gebaseerd op de CAO-Nederlandse Universiteiten (salarisschalen NWO) voor zowel het wetenschappelijke als ondersteunend personeel van bij het onderzoek betrokken (internationale) deelnemende organisaties.

De kosten die voor financiering in aanmerking komen zijn:
 • personele kosten en persoonlijk budget;
 • open access publicatiekosten;
 • materiaalkosten: (materialen die specifiek nodig zijn voor de uitvoering van het onderzoek en gebruikt worden voor laboratoriumwerk en/of deskresearch);
 • kosten voor apparatuur;
 • kosten service verlenende partijen.

We stimuleren het indienen van een vooraanvraag om teleurstellingen te voorkomen. De Stichting toetst of de ingediende vooraanvragen aan de officiële criteria voldoen. De vooraanvragen die door deze toetsing komen, worden vervolgens beoordeeld door de gehele Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker.

Download aanvraagformulier


Om je de beste ervaring te geven, gebruiken wij en derde partijen technieken zoals cookies.